Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Farmářské trhy na Andělu budou brzy pokračovat
Farmářské trhy na Andělu budou brzy pokračovat
Neděle, 29. květen 2016 06:54
Farmářské trhy na Andělu budou brzy pokračovat

Nedávno jsme se v některých médiích mohli dočíst, že oblíbené farmářské trhy na Andělu budou znovu obnoveny 27. května. Kdo těmito místy v pátek procházel, ale na žádné farmáře nenarazil. Nemusíte však zoufat! Vše je na dobré cestě a trhy budou obnoveny co nejrychleji. Stačí už jen uzavřít dohodu s provozovatelem trhů.


Radní MČ Praha 5 se na svém jednání 11. května 2016 dohodli, že MČ Praha 5 iniciuje příslušná jednání se všemi relevantními stranami tak, aby k obnově trhů došlo co nejrychleji. Radnice v první řadě zahájila jednání s Technickou správu komunikací (TSK), která dotčený pozemek spravuje, a následně původním provozovatelem trhů, firmou Lucky Servis.


Výsledkem jednání z 20. května je, že městská část získá od TSK pozemek do výpůjčky. Ta se bude týkat pouze pátků v období 23. května – 21. října 2016 s tím, že městská část bude pozemek podpronajímat. Jedná se o právně možné řešení, k němuž se radnice uvolila, aby přes léto pomohla zachovat provoz trhu. Obdobně k provozu trhů přistupují i jiné městské časti.


Smlouvu o výpůjčce pozemku mezi TSK a MČ Praha 5 schválila rada na svém jednání dne 25. května 2016. Pro zajištění realizace trhů je však nutné ještě uzavřít dohodu s provozovatelem trhů. Dohoda však není natolik jednoduchá, aby byla uzavřena během několika hodin, a proto si lidé ještě v pátek 27. května nemohli jít na trhy nakoupit.


Shrnutí faktů:

  • Trhy u Anděla jsou provozovány na pozemku, který patří hl. m. Praze, jeho správcem je TSK.
  • Provozovateli trhů ke konci dubna vypršela nájemní smlouva. TSK v polovině dubna vyhlásila výběrové řízení na pronájem pozemku za účelem pořádání trhů v roce 2016, 3. května jej zrušila. Vyhlášení soutěže, včetně určení předmětu, podmínek a specifikací, bylo po právní stránce pouze v kompetenci TSK.
  • Radnice Prahy 5 vstupuje do situace v polovině května vyvoláním jednání mezi relevantními stranami. S TSK domlouvá 20. 5. smlouvu o výpůjčce, podle níž si městská část bude pozemek „půjčovat“ každý pátek – tak, aby zde zajistila provoz trhů.
  • Smlouvu o výpůjčce pozemku mezi TSK a MČ Praha 5 schválila rada na svém jednání dne 25. 5. 2016. Pro zajištění realizace trhů je však nutné uzavřít dohodu s budoucím provozovatelem.
  • MČ Praha 5 trhy na Andělu vždy podporovala a ve stejném rozsahu pětačtyřiceti stánků je zachovala i v novele tržního řádu.
  • Tím, že pozemek není spravován městskou částí (resp. až do doby „pátečních výpůjček“ nebyl), má radnice velice omezené možnosti ovlivňovat, co a jak zde bude provozováno, včetně pouličních vystoupení. „Městská část již dlouho usiluje o jeho svěření - tak, abychom s pozemkem mohli nakládat s ohledem na potřeby Prahy 5," řekl starosta Radek Klíma.
  • Radnice může ovlivnit nabízený sortiment, a to díky specifikaci, kterou nechala zapsat do pražského tržního řádu - ten jednoznačně popisuje, co se zde smí prodávat. V každém případě zde proto bude zachována nabídka českých farmářů.
  • Radnice podporuje farmářské trhy a prodej českých výrobků. O tom svědčí i zařazení dalšího tržního místa na nám. 14. října, kde chce městská část obnovit trhy. Městská část má navíc v plánu otevřít zastřešenou tržnici tak, aby mohla fungovat denně a nezávisle na počasí.

Foto: pixabay.com

Zdroj: MČ Praha 5

(ewe)Farmářské trhy na Andělu budou brzy pokračovat